My Calendar

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
29 mai 2017 30 mai 2017 31 mai 2017 1 juin 2017 2 juin 2017 3 juin 2017 4 juin 2017
5 juin 2017 6 juin 2017 7 juin 2017 8 juin 2017 9 juin 2017 10 juin 2017 11 juin 2017

Découverte du Qi Gong de la Femme

Découverte du Qi Gong de la Femme
12 juin 2017 13 juin 2017 14 juin 2017 15 juin 2017 16 juin 2017 17 juin 2017

Mawangdui Daoyin Shu : Coeur / Intestin-Grêle

Mawangdui Daoyin Shu : Coeur / Intestin-Grêle
18 juin 2017
19 juin 2017 20 juin 2017 21 juin 2017 22 juin 2017 23 juin 2017 24 juin 2017 25 juin 2017
26 juin 2017 27 juin 2017 28 juin 2017 29 juin 2017 30 juin 2017 1 juillet 2017 2 juillet 2017

Découverte du Qi Gong (pour tout public)

Découverte du Qi Gong (pour tout public)